ipaidabribe

Αποκαλύψτε το μέγεθος της διαφθοράς

ipaidabribe

Προσθέστε τη φωνή σας:

Δεν θα δώσω φακελάκι!


ipaidabribe

Thank you!

I would like to stay anonymous I would like to register for updates ipaidabribe

Όροι Χρήσης & Ιδιωτικό Απόρρητο

Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

Καλωσορίσατε στο ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ, μία ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί τη δύναμη του “πληθοπορισμού” (“crowdsourcing”) για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας.

To ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ είναι μία πλατφόρμα για να προσθέτετε τις εμπειρίες σας και να γράφετε σχολιασμούς στο blog. Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά παρακαλούμε τα σχόλια να είναι όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

To ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα του επισκέπτη και να χειρίζεται τις προσωπικές του πληροφορίες κατά το αρμόζον. Χρησιμοποιώντας αυτό τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους όρους της πολιτικής μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών που δημοσιεύτηκαν από εσάς.

Δεν συλλέγουμε, δεν χρησιμοποιούμε και δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, πλην εκείνων που προσδιορίζονται παρακάτω.

Προστασία απορρήτου επικοινωνίας

Το ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ θα λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχομένων υπηρεσιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών χρηστών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Περιορίζουμε την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα μονάχα στους υπαλλήλους του ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ και στους κατασκευαστές και προγραμματιστές της ιστοσελίδας για την συνεχή λειτουργία και ανάπτυξη των στόχων μας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Το ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ διατηρεί λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μόνο των εγγεγραμένων μελών του μονάχα για να αποστέλνει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Σύνδεσμοι προς Τρίτους ("Links")

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία και δεν ελέγχονται από το ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ αλλά από τους τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε την ευθύνη για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Αλλαγές όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση το ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών μέσα από αυτή τη σελίδα και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Είναι υποχρέωση του επισκέπτη να ενημερώνεται για τους επικρατέστερους όρους προστασίας από αυτή τη σελίδα των όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με τους όρους προστασίας να απευθυνθούν στο info@edosafakelaki.org

Περιγραφή υπηρεσιών

To ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ αναγορεύοντας τον σεβασμό των εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαφύλαξη του απορρήτου της επικοινωνίας και την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αποποίηση ευθύνης

To ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα, επικαιρότητα, ούτε για ενδεχόμενη ακρίβεια ή αναλήθεια των πληροφοριών, για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις, δεδομένου ότι λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, υπάρχει περίπτωση οι νέες δημοσιευμένες πληροφορίες να μην ανανεώνονται επί καθημερινής βάσεως.

Το ΕΔΩΣΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ δεν θα φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία οιασδήποτε φύσεως, άμεσης ή έμμεσης, θετικής, αποθετικής ή άλλης, αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα ή την χρήση αυτής, ή σε αδυναμία χρήσης αυτής, για απώλεια πληροφοριών που αποστέλλονται μέσω της ιστοσελίδας, για ελάττωμα ή καθυστέρηση λειτουργίας, διακοπής ή αδυναμίας επικοινωνίας, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναφερομένων των πιο πάνω περιπτώσεων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

κατασκευή ιστοσελίδων netstudio